zoek12-1792940 JELLE JELLEMA BREEDER, cock grson zwart goud

SALE!!! GROTE FOND (700-1250 km) - JELLE JELLEMA‏

<< terug naar overzicht

12-1792940 JELLE JELLEMA BREEDER, cock grson zwart goud  12-1792940 JELLE JELLEMA BREEDER, cock grson zwart goud  12-1792940 JELLE JELLEMA BREEDER, cock grson zwart goud  


€ 750.00


Grandson Zwart Goud, Mette,Fira,Barabas. Out originals!
line:1e + 3e International Barcelona, 6e,7e,18e National, 1e,1e,2e,6e NPO.
Henk,Orion,Saffier.Kars,De Snip, Kleine pau.

<< terug naar overzicht